Den "Nya Hemsidan"...


...håller på att växa fram. Målsättningen är att göra den mer lättillgänglig och enklare att navigera i, framför allt med smartphones. Samtidigt lägger jag just nu mycket tid på förberedelserna till min nya utställning på Galleri Engleson den 16 till 21 mars. Se inbju-dan nedan.